Организационна структура

Асоциация „Българска книга” е доброволно сдружение на български книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти.

 

Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 

Десислава Алексиева, „Десалекс” ООД

Председател на Управителния съвет

Управление на Асоциацията; Литературни фестивали; Читалища и библиотечно законодателство

 

 

Членове на УС:

 

Мая Бобева-Атанасова, „Клевър бук” ООД

Зам.-председател на УС

Организация и работа с членовете на Асоциацията; Връзки с обществеността; Дигитална медия на АБК

 

Красимир Лозанов, „Жанер 2001” ЕООД

Контакти с институции; Законодателна дейност

 

Николай Кънчовски, „Мармот букс” ООД

Инициативи за подкрепа на четенето; Награди на АБК; Маркетинг и комуникации

 

Петя Господинова, „Сиела Норма” АД

Организация на панаири и изложения в България; Финансови въпроси


 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 

Владислав Симеонов, „Тип-топ прес” ООД

Председател на Контролния съвет

 

Димитър Илиев, „Шамбала” ЕООД


 

Наталия Стоева ИК „Хермес” ООД

 АДМИНИСТРАЦИЯ


Елена Георгиева

Изпълнителен директор

e.georgieva@abk.bg

 

Светла Харитонова

Касиер - счетоводител

haritonova@abk.bg

 

varnamds@gmail.com
x