Организационна структура

Асоциация „Българска книга” е доброволно сдружение на български книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти.

 

Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 

Велизара Добрева,  „Егмонт България ЕАД

Председател на Управителния съвет


Държавна политика и законодателство в областта на книгоиздаването; Международни литературни фестивали; Въпроси на книготърговците; Финансово управление на АБК

 

Членове на УС:

Диана Бойчева, „БГ Книга” ЕАД

Мария Карабельова, ИК „Просвета”

Десислава Алексиева, „ТАТ Криейтив” ООД

Димитър Илиев, „Шамбала” ЕООД


 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 

Василка Ванчева, ЕТ „Емас”

Владислав Симеонов, „Тип-топ прес” ООД

Димитър Атанасов, „Букохолик” ЕООДАДМИНИСТРАЦИЯ


 

Елена Георгиева

Изпълнителен директор

e.georgieva@abk.bg

 

Анна Филипова

Организатор нестопанска дейност

filipova@abk.bg

 

Моника Димитрова

Реклама и маркетинг

m.dimitrova@abk.bg

 

Светла Харитонова

Касиер - счетоводител

varnamds@gmail.com
x