Организационна структура

   Асоциация „Българска книга” е доброволно сдружение на български книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти.

   Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 

Веселин Тодоров,  „Сиела Норма 

Председател на Управителния съвет 

Държавна политика и законодателство в областта на книгоиздаването; въпроси на учебникарското книгоиздаване; въпроси на книготърговците


Жаклин Вагенщайн, издателство „Колибри”
Зам.-председател на УС 

Международна дейност, инициативи за насърчаване на четенето, проекти, връзки с обществеността 


Василка Ванчева, издателство „Емас”
Библиотечно законодателство; „Алея на книгата във Варна; международни литературни фестивали


Дамян Яков, издателство „Дамян Яков”
Авторско право; колективно управление на права; проекти; семинари и обучения

Димитър Илиев, издателство „Шамбала”
Организация на панаири и изложения в България; проект с „Български пощи АДАДМИНИСТРАЦИЯ


 

Валентина Божичкова

Организационен секретар

v.bozhichkova@abk.bg

 

Янчо Михайлов

Организатор събития

mihaylov@abk.bg

 

Светла Харитонова
Касиер - счетоводител

varnamds@gmail.com
x