Организационна структура

Асоциация „Българска книга” е доброволно сдружение на български книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти.

 

Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 

Велизара Добрева, „Егмонт България ЕАД

Председател на Управителния съвет

Управление на Асоциацията; Законодателна дейност; Финанси; Международна дейност

 

Членове на УС:

 

Диана Бойчева, „БГ Книга” ЕАД

Организация и работа с членовете на Асоциацията; Връзки с обществеността; Дигитална медия на АБК; Награди на АБК


Мария Карабельова, ИК „Просвета”

Учебна литература; Контакти с институции; Борба с пиратството


Десислава Алексиева, „ТАТ Криейтив” ООД

Инициативи за подкрепа на четенето; Литературни фестивали; Читалища и библиотечно законодателство


Димитър Илиев, „Шамбала” ЕООД

Организация на панаири и изложения в България; Въпроси, свързани с авторското право

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 

Владислав Симеонов, „Тип-топ прес” ООД

Председател на Контролния съвет


Василка Ванчева, ЕТ „Емас”


Димитър Атанасов, „Букохолик” ЕООДАДМИНИСТРАЦИЯ


Ани Иванова

Организатор стопанска дейност

 

Моника Димитрова

PR и реклама

m.dimitrova@abk.bg

 

Светла Харитонова

Касиер - счетоводител

haritonova@abk.bg

 

varnamds@gmail.com
x