Асоциация "Българска книга" ще прилага механизъм за докладване на нарушенията на авторското право

На свое редовно заседание, проведено на 24.02.2020 г., Управителният съвет на Асоциация "Българска книга" прие механизъм за докладване на нарушения на авторското право.

Механизмът предвижда членовете на Асоциацията да я информират за всеки случай на нарушение на авторски права, а тя от своя страна да влезе в писмен контакт с нарушителя и така да съдейства за преустановяване на нарушението. Като следваща стъпка Асоциацията ще сигнализира институциите за предприемане на действия по компетентност. Сигналите ще бъдат приемани в утвърдена от АБК форма на специално създаден електронен адрес - piracy@abk.bg.

Те ще бъдат периодично обобщавани и анализирани с цел предлагане на законодателни и други мерки за по-добра защита на правата на автори и издатели.x