Асоциация „Българска книга" разгръща активно международната си дейност

10 - Май - 2023


Предстоят участия в най-големите книжни изложения във Франкфурт и Гуадалахара


В изпълнение на стратегията си за изграждане на устойчиви международни партньорства, тази година Асоциация „Българска книга“ (АБК) активизира участието си в международните панаири на книгата, възстановявайки много от затихналите по време на пандемията връзки с партньори.


От началото на годината асоциацията се включи в множество инициативи зад граница. В партньорство с Асоциация „Култура и книжовност“, през март беше организиран национален представителен щанд на 60-о юбилейно издание на Международния панаир на детската книга в Болоня - водещото световно събитие в областта на детското книгоиздаване.


Като партньор на Министерството на културата асоциацията взе участие с общ щанд и на „Традуки“ по време на Международния панаир на книгата в Лайпциг​, където България се завърна отново след четвърт век отсъствие​.


Добре представена българска литература имаше на щанда на АБК и на ​XIX международен ​панаир на книгата в Солун, ​който беше открит с представянето на Георги Господинов и Теодора Димова. ​​​А тази седмица на панаира в Подгорица АБК ще съдейства на българското посолство в Черна гора за добро представяне на българската книга.


В ход е и подготовката на представителния щанд за най-голямото книжно изложение - Фракфуртският панаир на книгата, който ще се проведе от 18 до 22 октомври 2023 г.​, а под мотото „Изграждане на съюз на културите“​ АБК ще участва и в​ 37-ото издание на Международния панаир на книгата в Гуадалахара​, който​ ще се проведе ​от​ 25 ноември​ до 3 декември​ 2023 г.​


„Разгръщането на дейността на АБК зад граница е от изключителна важност за популяризирането на българската книга, авторите и преводачите ни. Богатото ни литературно наследство има огромно значение при изграждането на стабилния положителен имидж на страната ни, като често е най-здравият мост към дълбокото разбиране на историческите предизвикателства на Балканите и на случващото се в постсоциалистическите общества на Източна Европа като цяло“, коментира председателят на УС на АБК Десислава Алексиева. 

x