Национална награда „Христо Г. Данов“ 2022 г.

14 - Април - 2022
Министерството на културата и Община Пловдив - Municipality of Plovdiv обявиха отворена покана за подаване на заявки за участие в конкурса за ежегодната Национална награда „Христо Г. Данов” – 2022 г., за принос в българската книжовна култура. Срокът за подаване на заявките е до 13 май 2022 г. включително.
Националната награда „Христо Г. Данов” е учредена от Министерството на културата и Община Пловдив през 1999 г. и се присъжда ежегодно по случай 24 май. Съгласно утвърдения Статут на наградата на конкурсен принцип ще бъдат определени и връчени награди в осем категории: „Българско издателство”; „Автор на българска художествена литература”; „Преводач на художествена литература”; „Автор в областта на хуманитаристиката”; „Автор на издание за деца”; „Художник или дизайн и оформление на книга”; „Представяне на българската книга” и „Библиотечно дело”. Министърът на културата връчва и една Голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура.
В конкурса за наградата могат да участват физически и юридически лица. За наградата се кандидатства само с първи издания и нови преводи. За участие в конкурса се подава предложение по образец съгласно Приложение № 1 към Статута. Образецът е публикуван на сайтовете на Министерството на културата и на Община Пловдив при обявяването на конкурса.
Обявяването на наградите пред обществеността се извършва на тържествена церемония в град Пловдив. Поименният състав на журито се обявява при връчването на наградата.
x