Национално проучване на читателските нагласи

29 - Октомври - 2021

През м. ноември Асоциация „Българска книга“ ще стартира работата си по изследване на читателските навици, потреблението и достъпа до книги като културни продукти от страна на широката аудитория в България. Ще бъде реализирано представително национално проучване, което на базата на професионална методология ще събере статистическа информация и ще анализира състоянието на читателската аудитория към настоящия момент. Проучването представлява продължение и надграждане на две предходни национални допитвания, реализирани от Асоциация „Българска книга” (АБК) през 2009 и 2014 г. и ще се проведе от социологическа агенция „Алфа рисърч“.

Целта на проучването е да се събере, обобщи и анализира информация, която ще послужи за разширяване на публиките на АБК, за актуализиране на приоритетите на Асоциацията и за начертаване на стратегия за действие, свързана със събитийни, литературни, браншови и законодателни инициативи на организацията, които да подпомогнат книжния и образователния сектор за достигане и привличане на максимално широка аудитория от четящи хора в България.

Инициативата е подкрепена от програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“.

 

Photo by Susan Q Yin on Unsplash

x