Отворено писмо-покана от АБК до политическите партии за онлайн среща

25 - Юни - 2021

Асоциация  „Българска книга“ (АБК) изпрати отворено писмо до политическите партии в страната с покана за онлайн среща с цел обсъждане на ключови въпроси за развитието на книжния сектор като сектор с основополагащо значение за икономическото и общественото развитие в дългосрочен план.

 

Пълният текст на писмото е достъпен по-долу:

 

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ГЕРБ

 

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ

„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

 

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

Г-Н НИКОЛАЙ ХАДЖИГЕНОВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ КОАЛИЦИЯ 

„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

 

Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

 

Г-Н СТАНИСЛАВ ТРИФОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОАЛИЦИЯ

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 

 

ОТ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА КНИГА“

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИНОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАКАЧАНОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ХАДЖИГЕНОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДАЙЪ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ТРИФОНОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н АТАНАСОВ,

 

Асоциация „Българска книга“ (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България с над 130 членове, които издават и разпространяват над 90% от книгите (годишно около 10 000 заглавия). Тя е създадена през 1994 г. и осъществява целенасочена и последователна дейност, насочена към запазване и развитие на националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване на развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето като основен фактор за духовно развитие на личността.

 

В навечерието на предстоящите парламентарни избори за нас е изключително важно да се информираме за вижданията  на ръководената от Вас партия по ключови въпроси за развитието на книжния сектор като сектор с основополагащо значение за икономическото и общественото развитие в дългосрочен план.

 

Бихме искали най-любезно да отправим покана за среща с представители на ръководената от Вас партия, които отговарят за ресор „Култура“. На срещата желаем да обсъдим възможността за превръщане на намалената ставка на ДДС върху книгите от временна в постоянна мярка. Първата стъпка беше направена и 44-ото Народно събрание през 2020 г. подкрепи намалената ставка на ДДС върху книгите, което е изключително ценна подкрепа в периода на криза, но тази мярка е важна отвъд кризата, защото тя може да разгърне пълния си положителен ефект в дългосрочен план. На срещата имаме готовност да представим и някои други ключови законодателни идеи и предложения на АБК, целящи по-добра защита на авторските права и изобщо силното развитие на книгата като културен продукт, както и подкрепата за въвеждането на Библиотечния стандарт, който ще осигури достъп до книги и четене на уязвими групи в условията на криза.

 

Ще бъдем благодарни, ако получим обратна връзка относно възможността за провеждане на среща. Готови сме да откликнем максимално бързо за уточняване на конкретните детайли по провеждане на срещата. Бихме се радвали, ако ръководената от Вас партия като такава със значителна политическа тежест откликне на нашата покана.

 

Предвиждаме и онлайн дискусия с всички водещи политически партии по належащи законодателни въпроси на книгите и културата на 1 юли 2021 г. от 11:00 ч. като се надяваме на присъствие на Ваши представители.

 

Вярваме, че във Ваше лице имаме съмишленик и партньор и сме убедени, че с общи усилия можем да създадем по-добри условия за развитие на българската книга и за възпитаване на поколения от четящи и грамотни хора.

 

С уважение:

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АБК

ДО

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОАЛИЦИЯ

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

x