Отлага се Общото събрание на Асоциация „Българска книга”

17 - Март - 2021

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в България и резултатите от анкетата, проведена сред членовете на Асоциация „Българска книга”, Управителният съвет на Асоциацията прие решение да се отмени провеждането на Общото събрание на Асоциацията, насрочено за 25.03.2021 г.

 

Новата дата за провеждането му ще бъде определена допълнително с решение на Управителния съвет на АБК веднага щом ситуацията стане по-предвидима.

x