Министерство на културата обяви конкурса „Помощ за книгата” за 2021 г.

28 - Януари - 2021

Министерство на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2021 г.

 

 

Чрез нея ще могат да се финансират творчески проекти в областта на книгоиздаването в направленията:

 

 

 

  •  Българска и преводна художествена литература
  •  Българска и преводна хуманитаристика
  • Литература за деца и юноши
  • Културно наследство и съвременна култура


В конкурса за финансово подпомагане имат право да кандидатстват издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

 

Финансовата помощ, за която се кандидатства за един проект, не може да надвишава 2 500 лева, а общата сума на конкурсната сесия е в размер на 100 000 лв.

 

Крайният срок за подаване на проектите е 25.02.2021 г. включително.


Вижте необходимите за участие в конкурса документи, както и пълните правила, на страницата на Министерството на културата тук

x