Авторите в кризата с Covid-19: Доклад на Съвета на европейските писатели

21 - Юли - 2020

Макар по-мъчни за измерване в сравнение с други сектори на световната индустрия, затрудненията, които срещат авторите и преводачите в Европа, са очертани в проучване, проведено от Съвета на европейските писатели, в който членуват 41 браншови организации.

 

В проучването са включени отговорите на 33 писателски и преводачески организации и асоциации в 24 държави, които включват Беларус, Швейцария, Великобритания, Исландия и Норвегия. Групата пазари, респонденти в проучването, представлява повече от 127 000 автори и преводачи, които вкупом работят на 27 езика.

 

Акценти от проучването

 

Според резултатите от проучването най-тежко въздействие от пандемията понасят писателите и преводачите от държавите Португалия, Испания, Франция, Германия, Италия и Норвегия, а като фактор, влияещ най-негативно върху загубите в сектора, най-често се посочват канселираните събития и гостувания на автори и преводачи.

 

Колкото до конкретни жанрове, които са най-засегнати от пандемията, малко над 30% от респондентите в проучването посочват, че детско-юношеските писатели са особено потърпевши, вероятно тъй като това са автори, които са по-зависими от живите участия и гостувания - в училища, работилници, фестивали, в сравнение със своите колеги, творящи в другите жанрове. Тъй като много книжни събития се местят в различни дигитални формати, това рефлектира върху заплащането на автори и преводачи.

 

Друг извод от проучването показва, че продажбата на електронни книги на значително намалени цени, също е проблематичнo, тъй като води до по-малък общ оборот, който рефлектира върху заплащането на автори и преводачи.

 

От проучването става ясно, че в Европа броят на публикуваните заглавия обикновено се движи между 500 000 и 600 000, а тази година се очаква да падне до около 150 000.

 

Резултати в цифри

 

  • 64% от респондентите посочват, че очакват загуби поради отлагане на издаването на техни творби;
  • 40% от респондентите казват, че очакват загуби поради отложени договори и намалени аванси;
  • 97% от респондентите посочват, че претърпяват високи финансови загуби поради отменени участия и гостувания, в това число на лекции, работилници и четения;
  • 60% от респондентите казват, че биха класифицирали ефектите върху приходите на авторите като „много” до „екстремно” тежки;

 

Програми в помощ на книгата, авторите и преводачите:

 

  • Съвсем малко или николко от пазарите имат програми за подпомагане на книжния сектор;
  • Девет от организациите, респонденти в проучването, посочват, че не получават никаква или „изключително закъсняла помощ” от страна на правителството;
  • Повечето национални програми за подпомагане не са на разположение за писателите и преводачите;
  • Кандидатстванията за някои грантове и литературни награди са отложени;
  • Асоциациите на преводачите докладват за отложена и/или по-малка ангажираност;

 

 

Източник: https://publishingperspectives.com/2020/06/authors-in-the-coronavirus-crisis-the-european-writers-council-report-covid19/

x