Въвеждане на книжни ваучери и финансиране за обогатяване на книжните фондове на обществени институции са две ключови мерки, предложени в подкрепа на книжния сектор

19 - Май - 2020

Това са двете основни предложения, отправени към еврокомисаря Мария Габриел и министрите на културата на държавите от ЕС от страна на Федерацията на европейските книгоиздатели и Федерацията на европейските и международните книготърговци, в които членувa и Асоциация „Българска книга“.

 

 

На целия книжен сектор в ЕС беше нанесен безмилостен удар по време на кризата с Covid-19, причинен от ограничаването на достъпа до книжарници или пълното им затваряне, както и отмяната на литературни и книжни събития и изложения. Авторите на предложенията изтъкват, че посочените ключови мерки ще бъдат в подкрепа на цялата книгоиздателска верига, от автора до читателя: преводачи, редактори, коректори, дизайнери, илюстратори, литературни агенти, книготърговци.

 

 

Първото предложение е за въвеждане на книжни ваучери, с които читателите да могат да закупуват книги в книжарниците. Мярката може да бъде обособена в национална програма във всяка държава от УС. Основната цел е да се подпомогнат притежателите на ваучера, който има паричен еквивалент и който дава възможност за закупуване на книги онлйан или според местоживеене. Всяка държава ще има възможност да прецени на кои социални групи да предостави книжни ваучери - цели семейства; хора на определена възраст - тийнейджъри, пенсионери; безработни и други, в зависимост от това по кой начин механизмът би бил най-благоприятен за населението и сектора.

 

 

Основните ефекти от подобна мярка са два - финансова инжекция за книжния пазар и същевременно промотиране на четенето. Подобни механизми вече се прилагат от няколко европейски правителства - Белгия, Франция, Италия, а предложението на Международната асоциация е той да бъде приложен като обща политика в целия ЕС.

 

 

Втората предложена мярка се състои в създаване на програми за финансиране обогатяването на книжните фондове на обществените институции. Мярката представлява обществена инвестиция, която да финансира закупуването на книги, електронни книги и научни журнали. В обсъждания механизъм от Федерацията на европейските книгоиздатели и неините членове са включени както обществените библиотеки, така и библиотеките към културни центрове, училищата и училищните библиотеки, университетите и университетските библиотеки, както и институти, занимаващи се с научна дейсност. Освен че изредените институции ще обогатят набора си от заглавия, чрез тази мярка достъпът на читалите до книгите ще се подобри значително.

 

 

За да има най-пълен ефект, за изпълнението на мярката, според двете европейски федерации е необходимо да се ползва мрежата от местни книжарници и да се закупуват книги в разнообразни жанрове, издадени от много и различни издателства. Освен, че така помощта би била най-широка, институциите ще имат възможност за свобода и гъвкавост в избора на заглавия. 

 

 

Всеки културен сектор е засегнат от кризата в различна степен, но тя е тежка за всеки от тях. Книжният сектор традиционно е частно финансиран, получава малки или никакви субсидии от държавите. Във времена на катаклизъм той няма избор, освен да помоли за обществена подкрепа, която да ограничи въздействието на кризата.

x