Промяна в Събитийния календар на Асоциация „Българска книга“

10 - Март - 2020

На свое редовно заседание, проведено на 09.03.2020 г., с оглед предотвратяване на разпространението на коронавируса Ковид-19 и предвид ограничителните мерки, приети от Министерския съвет на Република България, свързани с провеждане на събития на закрито с участието на повече хора на територията на цялата страна Управителният съвет на Асоциацията прие следните решения:

 

- Отменя провеждането на Общото събрание на Асоциацията, насрочено за 19.03.2020 г. Годишното отчетно Общо събрание ще бъде насрочено за друга дата;

 

- Отлага провеждането на националната инициатива в подкрепа на четенето „Походът на книгите“ за по-късен период през годината;

 

- Отменя провеждането на 3-тия Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи;

 

На този етап АБК продължава с подготовката на Пролетния базар на книгата с надеждата, че към датите на събитието през м. май ситуацията ще се нормализира и то ще се проведе, както е предвидено. Екипът на Асоциацията следи предписанията и препоръките и има готовност да реагира според тях, като разпространи информация своевременно.

x