Асоциация "Българска книга" ще прилага механизъм за докладване на нарушенията на авторското право

28 - Февруари - 2020

На свое редовно заседание, проведено на 24.02.2020 г., Управителният съвет на Асоциация "Българска книга" прие механизъм за докладване на нарушения на авторското право. Механизмът предвижда членовете на Асоциацията да я информират за всеки случай на нарушение на авторски права, а тя от своя страна да влезе в писмен контакт с нарушителя и така да съдейства за преустановяване на нарушението. Като следваща стъпка Асоциацията ще сигнализира институциите за предприемане на действия по компетентност. Сигналите ще бъдат приемани в утвърдена от АБК форма на специално създаден електронен адрес - piracy@abk.bg. Те ще бъдат периодично обобщавани и анализирани с цел предлагане на законодателни и други мерки за по-добра защита на правата на автори и издатели.

x