Асоциация "Българска книга" посреща двама нови членове

14 - Февруари - 2020

В началото на 2020 година Асоциация "Българска книга" посреща двама нови членове. Това са издателство и книжарница "Екрие" и "Иком медия" ООД. Така към февруари 2020 г. членовете на Асоциацията стават 131 на брой. Пълен списък на членовете на АБК вижте в линка: https://www.abk.bg/members.

 

Асоциация „Българска книга" (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната. Тя е сдружение с нестопанска цел в частна полза, основана през 1994 г. В Асоциацията членуват книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти, които произвеждат над 90% от книжната продукция в България. Дейността на Асоциацията е насочена към запазване и развитие на националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето като основен фактор за духовното развитие на личността.

x