Фиксираните корични цени на книгите в Германия - две нови проучвания представя немската Асоциация на книгоиздателите и книгоразпространителите

13 - Ноември - 2019

     Фиксираните корични цени на книгите са 150-годишна традиция в Германия, която през 2002 година е регламентирана в закон. Той гласи, че цената на заглавията, без значение дали се разпространяват в онлайн или физически книжарници, е една и съща в цялата страна. Определя се от издателя, който може да я промени 18 месеца след излизането на книгата на пазара. Намаление е разрешено единствено за дефектни копия или при закупуване на големи количества. Фиксирана цена на книгите има в още 12 европейски страни, сред които Австрия, Испания, Италия, Холандия, Норвегия и Унгария. Извън Европа книгите се продават с фиксирани цени в Мексико, Аржентина и Япония.

 

            През 2018-та Börsenverein des Deutschen Buchhandels - немската Асоциация на книгоиздателите и книгоразпространителите, възлага на екип от икономисти ново проучване, за да разгледа влиянието и легитимността на системата на фиксираните корични цени на книгите по независим начин, използвайки възможно най-актуалната информация. Резултатите от проучването бяха представени на 8-ми ноември на пресконференция в Берлин. Позицията на Börsenverein продължава да бъде в полза на продажбата на книги на фиксирана цена, оценявайки системата като положителна за книжния пазар, тъй като е ключова за разпространението на книгите и гарантира качеството и разнообразието, предлагано на читателите. Също така е в унисон с регулациите в ЕС и един от факторите, който допринася за репутацията на немския книжен пазар като пример пред останалите страни, нареждайки го на второ място по продажби в света.

 

            Системата за фиксирани цени на книгите в Германия е и в подкрепа на обширната мрежа независими книжарници. Пример за това е спадът в броя им от само 3 процента между 1995 и 2002, докато във Великобритания, където законът за фиксирана корична цена беше отменен, процентът е 12. Освен това онлайн продажбите на книги в Германия са ограничени от 20% от общия брой продажби, докато 30% се реализират в независими книжарници, а 20% - във вериги. За сравнение отново с Великобритания - между 45% и 50% е дялът на Amazon в книжния пазар, докато малките книжарници имат около 5-10% дял. Книжарниците стимулират търсенето на заглавия. Колкото повече книжарници затварят, толкова по-голям е спадът в продажбите на книги. Когато книжарница в Германия затвори, продават се около 6 100 заглавия по-малко на годишна база. Между 2014 и 2017 година продажбите на книги в Германия са с 3,5 милиона по-малко в резултат на затварящи книжарници. Цифрата кореспондира грубо с 56% от общия спад на продажбите.

 

            Когато законът за фиксирана корична цена беше отменен във Великобритания, средната цена за едно заглавие е скочила с 80% между 1996 и 2018, докато в страни, които имат фиксирани корични цени, процентите за +29 в Германия и +24 във Франция. От тези статистики може да се направи заключение, че фиксираните цени на книгите ги правят по-евтини в дългосрочен план. Единствените книги, които във Великобритания са по-евтини от тези в Германия, са бестселърите, но в Германия 500-те най-продавани заглавия са едва 26,6% от цялостния годишен оборот. Фиксираната корична цена насърчава продажбите на заглавия отвъд бестселърите. Търсенето в Германия е разпределено в цялата гама заглавия. Книжарниците насърчават откриването и бъдещия успех на по-малко познатите заглавия и автори, показва още проучването.

 

    В резюме докладът от проучването показва, че системата за фиксирана корична цена в Германия не възпрепятства достъпа до пазара на чужди компании, в това число и онлайн, ами предпазва книгите като съществена културна стока. Докладът акцентира върху факта, че законът за фиксирана корична цена в Германия e съвместим със законодателството на Европейския съюз.

 

        Източник: https://publishingperspectives.com

x