Изборно събрание на АБК 20.06.2019 г.

17 - Май - 2019

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение Асоциация „Българска книга”, на основание свое решение от редовно заседание на УС от 13.05.2019 г.  и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо изборно събрание на своите членове на 20.06.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала № 2, ет. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра“ № 11, при следния дневен ред:

  1. Избор на нов управителен съвет, нов председател на управителния съвет и нов състав на контролния съвет на АБК.
  2. Обсъждане и гласуване на членския внос за 2020 г. (Повторно гласуване на основание решение на УС от редовно свое заседание на 09.04.2019 г.).
  3. Обсъждане и статут на търговските изложения на АБК, входна такса и правилата за уседналост.
  4. Информация за сайта „Всичко за книгите“.
  5. Обсъждане, избиране и гласуване на нов представител на АБК в Репро БГ.
  6. Разни.
x