Проведе се Годишна среща на членовете на АБК

18 - Март - 2019

На 15. и 16. март се проведе Годишна среща на членовете на Асоциация "Българска книга" в град Банкя във формат презентации и лекции на актуални теми и дискусионен панел.

След откриващи думи на г-жа Велизара Добрева, председател на Управителния съвет на АБК, и представянето на новите членове на изпълнителния екип на Асоциацията, г-жа Мирела Тасева, началник отдел "Мерки за интернационализация, провеждани в чужбина" към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, откри форума. Представи възможностите за сътрудничество с Агенцията, включително за съвместно участие на Франкфуртския панаир на книгата. Следващата презентация беше водена от фирмата за счетоводни решения Microinvest. Техният представител г-н Виктор Павлов запозна присъстващите с новата Наредба Н18, новите изисквания за плащане в брой и СУПТО, както и решения за онлайн магазините. 

 

 

Светлозар Желев, Ръководител отдел Национален център за книгата - НЦК и Литературен клуб "Перото", разказа за програмите на НЦК за финансиране на издателски проекти - "Българска книга" и "Превод" и за каталозите, които издават - "Съвременни български писатели" и "Детски книги от България. Съвременни писатели и илюстратори". Също представи възможностите за организиране на събития в Литературен клуб "Перото". Презентацията му беше последвана от Николай Илчев от eCommerce Academy, който говори за дигиталния свят, как да бъдем успешни в него, как ползотворно да се позиционираме и рекламираме. Акцентира върху важността на създаване на уникално съдържание в социалните мрежи, даде съвети за увеличаване на продажбите в онлайн магазините.

 

 

Най-голям интерес у присъстващите провокира презентацията на Нора Бехлер от Borsenverein - немската асоциация на книгоиздатели и книготърговци. Немският книжен пазар е сред един от най-големите в света, но проучване установява спад в продажбите на книги в Германия, най-вече сред читателите в определена възраст, а именно тази на по-младите. Чрез фокус групи се изследват социологическите причини за това, както и какво е генералното мнение на хората за книгите и четенето. На база на тези резултати асоциацията започва да измисля и прилага различни стратегии, инициативи и маркетинг трикове, насърчаващи четенето. 

 

 

Във втория ден на Годишната среща основателите на сайта "Всичко за книгите" представиха историята му, конкурсите, които са организирали - "Моята любима книга" и "Моята любима книжарница" и отправиха предложение към Асоциация "Българска книга", което следва да бъде гласувано на Общото събрание на членовете на АБК в края на месеца. Форумът се закри с дискусионен панел, на който бяха засегнати ключови теми от живота на Асоциацията, сред които статута на наградата "Рицар на книгата", Софийския международен панаир на книгата, Софийския международен литературен фестивал, както и изданието му, посветено изцяло на литературата за деца и младежи. 

 

 

Общото събрание на Асоциация "Българска книга" ще се проведе на 26.03., вторник, от 10:00 часа в зала № 2, ет. 2 на Централния дом на архитекта, гр. София, ул. „Кракра“ № 11.

x