България се присъединява към мрежата ТРАДУКИ

14 - Декември - 2018

Заместник министърът Амелия Гешева Amelia Gesheva подписа днес анекс за присъединяване на Министерство на културата на България към Европейската мрежа за литература и книги Traduki в навечерието на техния 10-годишен юбилей. От страна на ТРАДУКИ подпис положи г-жа Антие Контиус, директор на Фондация „Самуел Фишер“, която управлява проекта.

В проекта ТРАДУКИ участват културните ведомства на редица европейски държави, както и страни като Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Лихтенщайн, Република Македония, Черна гора. С присъединяването на Министерството на културата ще се подпомага участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата и ще се популяризират български автори и произведения чрез превод на различни езици.

Проектът предвижда още обмен на опит в областта на превода на белетристика и научно-популярна литература, възможност за популяризиране на българската съвременна детско-юношеска литература и на националната ни литература чрез участие на автори, преводачи, издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа.

x