Kонкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките

16 - Юли - 2018

Министерство на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2018 г. В конкурса за финансова подкрепа имат право на участие библиотеките по смисъла на Закона за обществените библиотеки. Проектите се подават в Министерството на културата с краен срок 26. юли 2018 г.

 


За допълнителна информация - Министерство на културата, Отдел „Международно сътрудничество и регионални дейности”, тел.: 02/ 9400 844.

http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1910&CTypeID=1 

x