Решения на Общо събрание на АБК - 15.03.2018 г.

26 - Март - 2018

Уважаеми колеги,

В рамките на Общото отчетно събрание на АБК, проведено на 15 март 2018 г. (четвъртък), са взети, съответно дневния ред, следните решения. 

 

По Т1 от дневния ред; Изключване на членове на АБК по предложение на УС

Поради незаплатен членски внос ОС прекратява членството в Асоциация „Българска книга“ на следните юридически лица:

•             „Литера-Н“ ЕООД

•             „НСМ-Медиа“ ООД

•             „СББ Медиа“ АД

•             „Свети Георги Победоносец“ ООД

•             „Скорпио Ви“ ЕООД

•             „Хирон 3000“ ЕООД

По Т2 от дневния ред - Отчет за дейността на АБК за периода март 2017 г. – март 2018 г.

ОС приема представения отчет за дейността на АБК за периода март 2017 г. – март 2018 г.

По Т3 от дневния ред  - Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. Доклад на Контролния съвет на АБК.

ОС приема представения отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.

По Т4 от дневния ред  - Приемане на план за дейността на АБК за 2018 г.

ОС приема представения план за дейността на АБК за 2018 г. със следното допълнение:

Да се организира публична дискусия на тема: Стандарт за обществените библиотеки и позицията на държавата в подкрепа на книгата.

По Т5 от дневния ред  - Приемане на бюджет за 2018 г.

ОС приема предложения от УС бюджет за 2018 г.

По Т6 от дневния ред  - Статут и гласуване за наградата на АБК «Рицар на книгата»

ОС избра за носител на наградата „Рицар на книгата“ за 2017 г. предаването „Денят започва с култура“ на Българската национална телевизия.

По Т7 от дневния ред  - Разни

Няма взети решения.

x