Среща на ръководството на Федерацията на европейските издатели с министъра на културата Боил Банов

18 - Януари - 2018

На 18 януари 2018 г.  президентът на Федерацията на европейските издатели, г-н Енрике Мота, изпълнителният директор на ФЕИ, г-жа Ане Бергман, както г-жа Велизара Добрева, председател на Управителния съвет на АБК, се срещнаха с председателя на Съвета по образование, младеж, култура по време на Българското председателство на Съвета на ЕСминистъра на културата, г-н Боил Банов.

 

По време на срещата министър Банов декларира подкрепа към балансирани реформи в областта на авторското право на европейско ниво, както към усилията на европейската издателска общност за разработване на иновативни решения за сектора. Ръководството на Европейската федерация изрази надежда, че България ще приеме намалена ставка на ДДС за книгите във всички нейни формати, аргументирайки се с положителния ефект на тази фискална мярка за увеличаване на грамотността и конкурентоспособността, от една страна, за повишаване на икономическите и финансови показатели на сектора, от друга.  Министър Банов изрази уверения, че сътрудничеството с Асоциация „Българска книга“ по ключови въпроси за книгоиздаването у нас ще продължи, а диалогът с българските издатели по действащата законодателна рамка, задълбочен.

 

По време на посещението проведени бяха срещи и с експертните състави на Министерство на културата (дирекция „Авторско и сродни права“), както на Министерство на финансите (дирекция „Данъчна политика“).

 

В рамките на редовно заседание на Управителния съвет на АБК, проведено вчера, 24-и януари, бе взето решение за продължаване работата с двете министерства и съответни експерти.

 

 

предварителен анонс:

Президентът на ФЕИ,  г-н Енрике Мота, и изпълнителният директор, г-жа Ане Бергман, ще проведат среща с българския министър на културата, г-н Боил Банов, с експертния състав на дирекция „Авторско право и сродни права“ към МК, както с ръководството на Асоциация „Българска книга“ (18 януари, четвъртък).


Темите, които ще бъдат обсъдени в хода на срещите, са реформите в областта на авторското право на европейско и национално ниво, данъчно облагане, необходимостта от подходящо финансиране в рамките на „Творческа Европа“ за книжния сектор, възможности за оперативно съдействие, включително Българското председателство на Съвета на ЕС.

x