Решения на Общо събрание на АБК - 2.11.2017 г.

03 - Ноември - 2017

Уважаеми колеги,

 

  1. С решение на Общото събрание на Асоциация „Българска книга“ от 02.11.2017 г. декемврийските събития, организирани на АБК, ще се проведат в Националния дворец на културата (Софийски международен панаир на книгата и Софийски международен литературен фестивал, 12-17 декември 2017 г.)
  2. С решение на Общото събрание на Асоциация „Българска книга“ от 02.11.2017 г. бе приет програмния документ „Стратегия за развитие на Асоциация „Българска книга“ (в прикачения файл).
x