Министърът на културата Боил Банов се ангажира да подкрепи финансирането на библиотеките у нас

06 - Юли - 2017

На 30 юни 2017 г. (петък) се състоя работна среща между представители на ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация „Българска книга“ (участие взеха Веселин Тодоров, Василка Ванчева и Дамян Яков) и Министерство на културата, а също присъства ръководството на Съюза на народните читалища.


В рамките на срещата с  министър Боил Банов председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев подчерта, че няколко теми и прилагането на определени нормативни актове са от особена важност както за българските издатели и книгоразпространители, така също и за българските читалища, чиито представителни организации са активни членове на работодателската организация. Сред обсъдените на работната среща въпроси се открояват промените в Закона за авторското право и сродните му права (в частта му за защита на авторското право, репрографските права, борбата с пиратството); прилагането на Закона за обществените библиотеки и финансирането им според утвърден от Министерството на културата Стандарт за библиотечно-информационното обслужване; каква е фондовата обезпеченост за функциониране на читалищата и библиотеките у нас. Председателят на АИКБ поиска промяна в отношението и защита на репрографските права у нас.

 

Министърът на културата се ангажира да подкрепи финансирането на библиотеките у нас като целта е да се доближим до стандартите на ЮНЕСКО за библиотечно-информационното обслужване. Това ще стане след договарянето на нов бюджет на ведомството за 2018 г. АИКБ ще изпрати писмо за подкрепа до Министерство на финансите и до Комисията по култура в Народното събрание. За да се обсъдят промени в Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ министър Банов се ангажира с формирането на работна група, която ще започне работа до месец. Предстои АИКБ да определи двама свои представители и в Тристранния съвет към Министерство на културата. До момента той не е попълнен с представители на работодателите от сферата на културата. Министърът на културата Боил Банов също прие да бъде партньор на АИКБ при провеждането на Национална среща на фирмите, които работят в областта на културната индустрия, включително предвид Националната стратегия за развитието на културата, която трябва да стане факт до края на годината.

 

Министърът на културата се ангажира пред АИКБ за провеждането на Национална среща на компаниите от областта на културната индустрия | Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

x