Общо събрание на АБК

02 - Септември - 2016

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение Асоциация “Българска книга”, на основание свое решение от редовно заседание на УС от  14.07.2016 г.  и съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на своите членове на 05.10.2016 г. (сряда) от 13.00 часа в зала 4, партер (в близост до Литературен клуб „Перото“) в Националния дворец на културата, гр. София, при следния дневен ред:

  1. Определяне на членския внос в АБК за 2017 г.;
  2. Предложение от работна група за нов статут на наградата на АБК „Рицар на книгата“;
  3. Разни
x