ИНДЕКС ООД

Град
София
Адрес:
ул. Христо Белчев, №2
Пощ. код:
1000
Телефон(и):
02 / 987 72 61;
Факс:
02 / 987 75 69
E-mail:
books@index2000.bg
Уеб-Страница:

Описание:

Внос и разпространение на печатни и електронни книги и периодични издания от европейски, руски и американски издатели.
Износ на български книги и периодични издания за САЩ, Европа, Русия, Украйна.
x