Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

Град
София
Адрес:
1113 София, България, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6
Пощ. код:
1113
Телефон(и):
+359 2 873 13 71
E-mail:
aph@aph.bas.com
Уеб-Страница:

Описание:

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ е издателско-полиграфически комплекс
• за научна книжнина – монографии и сборници
• за речници, справочници и енциклопедии
• за научна периодика – списания и годишници
• за научнопопулярна литература и учебници от всички области на познанието
• за биографични и библиографски произведения.
x