АНУБИС

Град
София
Адрес:
ул. "Младен Павлов" 1
Пощ. код:
1124
Телефон(и):
02/944 35 03; 944 16 43
Факс:
02/846 33 82
E-mail:
ik.anubis@anubis.bg
Уеб-Страница:

Описание:

Издаване и разпространение на учебници и учебно-помощна литература за пълния курс на обучение в системата на средното образование, вкл. подготвителни групи и детски градини.


Телефони за връзка с отдел "Маркетинг и реклама" - 8061391, (2, 3, 4)

x