ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО

Град
София
Адрес:
ул. "Иван Вазов" №12
Пощ. код:
1000
Телефон(и):
02/987 80 92
Факс:
02/987 80 92
E-mail:
vi_books@abv.bg
Уеб-Страница:

Описание:

„Военно издателство“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно имущество. Предмет на дейност: предпечатна подготовка, издателска, преводаческа, художествена, полиграфическа и печатна дейност, рекламна, спедиторска, транспортна, складова и търговска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, посредничество, ресторантьорство, сервиз и поддръжка на производствено ел. оборудване и транспортни средства, външнотърговски сделки и здравни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
x