Контакти

 


АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРСКА КНИГА"

 

София 1463, бул."Витоша" 64, ет.2, ап.4


+359 2 958 15 25

+359 2 958 92 11


office@abk.bg

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА


 Анелия Скримова         


 +359 895 77 82 44

 prbulgaria@gmail.com 


x