Читателски практики в България 2009-2010 г. Изследване на "Алфа рисърч"

Читателски практики в България 2009-2010 г. Изследване на "Алфа рисърч"x