За АБК

    Асоциация Българска книга" (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната. Тя е сдружение с нестопанска цел в частна полза, основана през 1994 г. В Асоциацията членуват книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти, които произвеждат над 90 % от книжната продукция в България.

 

   Дейността на Асоциацията е насочена към запазване и развитие на националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето като основен фактор за духовното развитие на личността. През 2006 г. АБК разработи националната програма ЧЕТЯЩА БЪЛГАРИЯ" и дългосрочната СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КНИЖНИЯ ПАЗАР". На Общо събрание на Асоциация „Българска книга" през м. ноември 2017 г. бе утвърдена „ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЯ" за развитие на организацията.  

 

   Асоциацията е сред 17-те институции, които изготвиха и подписаха МЕМОРАНДУМ за формиране на национална политика за четене, изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия за устойчиво развитие на българското книгоиздаване, книготърговия, библиотеки и народни читалища.

 

    Асоциация Българска книга":

Организира Софийския международен литературен фестивал;
Организира Софийския международен панаир на книгата;

• Провежда национална кампния за насърчаване на четенето Походът на книгите";
• Представя България с национален щанд на престижни международни книжни изложения в Европа;
• Присъжда награда Златен лъв" за най-добре издадена книга;
• Присъжда награди Рицар на книгата" за заслуги в развитието на книжния сектор, за утвърждаване на българската книга и четенето и по случай Международния ден на   книгата и авторското право – 23 април;
• Организира семинари, обучения и курсове с цел повишаване на подготовката и квалификацията на своите членове;
• Работи с държавните институции за хармонизиране на българското законодателство съобразно европейските стандарти;

Участва в международни проекти за развитие на книгоиздаването в Европа;

Организира  „Алея на книгата" в различни градове в страната;

• Провежда медийни кампании и празници на книгата за популяризиране на четенето като фактор за духовното развитие на личността.

 Асоциация „Българска книга” е член на:


x