ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРСКА КНИГА" ОТНОСНО ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ИЗДАТЕЛСТВА ОТ "АЛЕЯ НА КНИГАТА" - СОФИЯ

02 - Септември - 2023Във връзка с обществената дискусия относно участието на “Алея на книгата” - София, Асоциация “Българска книга” заявява, че осъжда всеки акт на омраза и пропагандиране на човеконенавистни идеологии и разпространението на литература, пропагандираща фашизма и се бори срещу цензурата и потъпкването на свободата на словото. 

В тази връзка още на 30 май 2023 г. Асоциация “Българска книга” е подала сигнал с номер с входящ №26788/30.05.2023 г. до Софийска районна прокуратура за разглеждане по компетентност на подадените до нас сигнали за разпространи на нацистка пропагандна литература от че издателство “Еделвайс”. 

Разглеждането и получаване на становище по компетентност от Софийска районна прокуратура са единственият механизъм за установяване на действия, противоречащи на законите на Република България. До момента ние сме единствената организация, подала сигнал и съдействала на Прокуратурата в хода на разследването. 

До получаването на становище от Прокуратурата дали издателство “Еделвайс” пропагандират фашизъм или други човеконенавистни идеологии, няма законово основание, на което те да бъдат отстранени от събитията на Асоциация “Българска книга”, без това да представлява акт на цензура, тъй като в общите условия за участие издателството е декларирало, че не нарушава законите на Република България.
Асоциация “Българска книга” многократно е заставала с името си и се е противопоставяла на езика на омразата със съзнание за огромната отговорност, която издателите носят за формирането на критично мислене и адекватна информационна среда, за което имаме специално изказана благодарност от правозащитни организации, в тома число и “Шалом”.
Апелираме организациите и личностите, които се борят срещу разпространението на езика на омразата и човеконенавистни идеологии, да се присъединят с информация и факти към разследването, което тече в момента. Вярваме, че не цензурата е ключ към решаване на проблеми, а даването на адекватен исторически контекст и развенчаване на идеологическите митове в литература, която засяга сложни теми от историята на ХХ век. 

Надяваме се, темата да провокира широк обществен дебат, който ще ни помогне да израснем като общество, което се противопоставя на всеки опит за извършване на престъпления от омраза, независимо дали са базирани на историческа литература или на съвременни идеологически клишета.

x