Писмо до жителите и гостите на гр. Варна

31 - Юли - 2023

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА МОРСКАТА НИ СТОЛИЦА,

 

Преди броени дни се откри станалата част от културния живот на града Алея на книгата - за 13-и път, на нейното традиционно място, благодарение на партньорската работа на нейните организатори, Асоциация "Българска книга", и на Община Варна.

 

През последните седмици името на Асоциация "Българска книга" влезе в медиите и в разговорите на варненци в различен ракурс, беше и употребено, за наше съжаление, по повод на един протест. Ние наблюдаваме процеса и стигаме до извода, че се ширят доста неясноти по отношение на статута, целите, финансирането и дейността на нашата организация до степен, да повлияе отношението към инициативата и към нашите партньори, което считаме за неодопустимо. Затова си позволяваме да се обърнем чрез медиите към Вас, гражданите на морската ни столица, и да обясним КОИ СМЕ НИЕ и КОИ НЕ СМЕ.

 

 

 КОИ НЕ СМЕ НИЕ:

 •   Ние не сме търговско дружество, чиято дейност се състои в организирането на търговски събития за външни участници с цел печалба;
 •   Ние не начисляваме печалба в наемната цена за шатрите от Алеята на книгата в гр. Варна.

 

 

 КОИ СМЕ НИЕ:

 •   Ние сме национално представителната организация на целия книгоиздателски и книготърговски бранш в България, т.е. ние сме сдружението на българските книгоиздатели и книготърговци;
 •   Членове на Асоциацията са 138 български издателства;
 •   Членовете на Асоциацията дават на България над 95% от нейните книги и близо 100% от нейните учебници.

 

 

КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ:

 •   Законова защита на книжния бранш и работа с държавните институции в тази насока;
 •   Популяризиране на книгата и четенето като дейност с цел;
 •   Повишаване на грамотността, базово условие за цивилизационното развитие на нацията.

 

 

  КАКЪВ Е РЪКОВОДНИЯТ НИ СЪСТАВ:

 •   Управителен съвет - състои се от 5 членове на Асоциацията, избирани на Общо събрание с двугодишен мандат и работещи на доброволни начала;
 •   Контролен съвет от трима членове на АБК, на доброволни начала.

 

 

КАКВА ДЕЙНОСТ РАЗВИВАМЕ:

 •   Организираме най-голямото литературно събитие на България - Софийския международен литературен фестивал;
 •   Организираме Софийския международен фестивал за младежка литература;
 •   Организираме Софийския международен панаир на книгата, Пролетния панаир на книгата, Алеята на книгата в гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна;
 •   Представяме българската книга съвместно с Министерството на културата на Международния панаир на книгата в гр. Франкфурт, най-големия в света, и на Световния панаир на детската книга в гр. Болоня;
 •   Представяме българския книгоиздателски и книготърговски бранш като единствена и представителна негова организация за България във Федерацията на европейските издатели и в Европейската федерация на книготърговците;
 •   Организираме и участваме в множество инициативи за насърчаване на четенето, вкл. "Похода на книгата";
 •   Присъждаме наградата "Рицар на книгата" за заслуги на лица извън бранша за популяризирането на книгата, както и наградата "Златен лъв" за най-добър издателски проект;
 •   Нашите членове са основен дарител на българските библиотеки.

 

 

КАКВО НОСИМ НА ВАРНЕНСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ:

 •   В общ културен аспект - ежегодно над 25 000 заглавия от български и чужди автори;
 •   Срещи с автори, преводачи, издателски екипи;
 •   В социален аспект - книги с търговски отстъпки, позволяващи на всеки да намери своята книга на достъпната за него цена.

 


КАК СЕ ФИНАНСИРА АЛЕЯ НА КНИГАТА - ГР. ВАРНА

 •   От членовете на Асоциацията - собствени шатри, наем за оборудване, транспорт на шатри, оборудване и книги, монтаж и демонтаж, охрана, паркоместа, пътни, нощувки, дневни на работещите в шатрите, разходи по обслужващия екип, реклама;
 •   От Община Варна - наем на шатрата за варненските издатели (на цена, покриваща само разходите), електрически ток, нощувки за гостуващи писатели, озвучаване на литературната програма, 1 външна тоалетна.

 

 

НАШАТА МЕЧТА ЗА ВАРНА

Варненски международен литературен фестивал на открито.

 

 

И накрая бихме искали да подчертаем, че Алея на книгата - Варна е събитие от Културния календар на града. Така е и в културните календари на другите градове, където организираме "алеи". Въпреки този статут ние никога и по никакъв повод не сме противопоставяли, сравнявали или омаловажавали значимостта на други събития и като зачитаме правата на всеки, се надяваме на реципрочност от страна на останалите организатори на събития.

 

 

 УС на Асоциация "Българска книга"

x