Ще има ли "Алея на книгата" във Варна?

26 - Юни - 2023
Уважаеми колеги!

На 15 юни 2023 г. се проведе Общо събрание на Асоциация "Българска книга" (АБК), на което обсъдихме предложението на ЕСУТ - Варна за преместването на "Алея на книгата" -  Варна в пространството между Община Варна и Регионалния исторически музей. 

Членовете на АБК се запознаха с наличните документи и с обстановката в града, като взеха решение, което предлагаме на Вашето внимание в гласуваното с пълно единодушие писмо в приложения файл. 

До този момент нямаме отговор по същество от Община Варна на нито едно изпратено от АБК писмо, което автоматично води до изпълнение на следващото решение, взето от Общото събрание - да популяризираме писмото в своите канали, като преминем към подготовка за последващи действия. 


С уважение: 

Десислава Алексиева 

Председател на УС на АБК

x