ПРОУЧВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРСКА КНИГА" ПОКАЗВА, ЧЕ ПАНДЕМИЯТА Е ПРОМЕНИЛА ТРАДИЦИОННАТА ТЪРГОВИЯ НА КНИГИ И НАВИЦИТЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

07 - Септември - 2022

В международния ден на грамотността - 8 септември (четвъртък) от 10:00 часа в EVENT SPACE 2020 (бул. „България“ 1, до кино „Люмиер“) Асоциация „Българска книга“ ще представи официално нови тревожни резултати от национално социологическо проучване на читателските нагласи, изготвено от „Алфа рисърч“ с подкрепата на национален фонд „Култура“, програма „Публики“.

 

Проучването е част от дългогодишната стратегия на АБК за наблюдение на читателските практики и целия книжен сектор у нас и се реализира в период от 4-6 години.

 

В рамките на събитието ще дадем думата на специалисти, които ще анализират тенденциите в книгоиздаването и четенето, връзката им с нивото на културата и грамотността в страната.

 

Ще присъстват представители на: Президентската институция на Република България, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерство на финансите, Българска библиотечно-информационна асоциация, Асоциация „Съвременни читалища“, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), представители на политическите сили, писатели, общественици и др. 

x