След публична дискусия: Водещите политически партии нямат различия по отношение на превръщането на намалената ставка на ДДС върху книгите в постоянна

19 - Юли - 2021

Асоциация „Българска книга”, в качеството си на единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната, организира онлайн дискусия с представители на водещите политически партии, на която беше обсъдена възможността намалената ставка на ДДС върху книгите да се превърне от временна в постоянна мярка.

 

В дискусията, която се проведе в началото на този месец, участваха г-н Костадин Костадинов от ПП „Възраждане”, г-н Манол Пейков от Коалиция „Демократична България”, г-жа Мария Капон от Коалиция „Изправи се! Мутри Вън”, г-н Тома Биков от ПП ГЕРБ и г-жа Десислава Алексиева, председател на Асоциация „Българска книга”.

 

Сред кандидат-депутатите от водещите политически партии няма различия по отношение на превръщането на намалената ставка на ДДС върху книгите в постоянна.

 

По време на дискусията, г-н Костадин Костадинов каза, че в програмата на ПП „Възраждане” е заложен нулева ставка на ДДС върху книгите и върху други стоки от първа необходимост, както вече е в много европейски държави.

 

„Превръщането на намалената ставка на ДДС върху книгите в постоянна е цивилизационен избор. Ако ние искаме да заявим себе си като част от цивилизования свят, ние сме длъжни да намалим ДДС-то върху книгата”, заяви книгоиздателят и кандидат-депутат от Коалиция „Демократична България” г-н Манол Пейков. Той потвърди, че законопроект ще бъде внесен в новия парламент.   

 

Г-жа Мария Капон заяви, че Коалиция „Изправи се! Мутри Вън” залага в програмата си политика и икономика на знанието,  а част от нея е именно диференцираната ставка ДДС върху книгите. В допълнение, от Коалицията ще настояват в държавния бюджет да бъдат включени целеви средства за привеждане в изпълнение на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване.

 

По време на дискусията г-н Тома Биков от ПП ГЕРБ каза, че мярката ще остане като постоянна, тъй като сред партиите няма разногласия по този въпрос.

 

„Намалената ставка на ДДС е един от ключовите фактори за високите нива на четене в обществото. По-ниска ставка ДДС ще доведе до разнообразие на книжните заглавия, което е един от важните показатели за развиваща се култура”, каза Десислава Алексиева, председател на Асоциация „Българска книга”.

 

Видео запис от онлайн дискусията е достъпен в линка.

 

По-ниската ставка на ДДС ще резултира и в по-достойно заплащане на преводачите, редакторите, коректорите и останалите участници в книжния бранш. Това ще направи книжния продукт много по-качествен - с по-добри превод, редакция, корекция, дизайн и отпечатан на добра хартия.

x