Отворена покана за позиция Програмен директор на Софийски международен литературен фестивал

10 - Май - 2021

Софийският международен литературен фестивал е най-голямото и престижно събитие за литература в България. Форумът събира на едно място български и световни автори, създава пространство за среща на литературите, на големите и малките езици, на културите на различни държави.

 

Всяка година Фестивалът има за фокус литература от различен географски регион или език. Представяли сме автори от Балканите, Скандинавския север, Иберийския полуостров, Вишеградската четворка, Немскоезичния свят, Френскоезичните държави. В историята си Фестивалът има и две тематични издания, неподчинени на географията. През 2016 г. това е темата „Миграция, идентичност, граници, принадлежност”, а през 2020 г., преминала под тегобата на световна пандемия - „Всичко започва на нов ред”.

 

Фестивалът се организира от Асцоциация „Българска книга” и традиционно се провежда през месец декември.

 

Софийският международен литературен фестивал (СМЛФ) търси своя нов Програмен директор.

 

Основни отговорности:

 

- Разработване и представяне на програмна концепция за провеждане на СМЛФ, която съдържа разнообразие от участници – български и международни, издавани в България от различни издателства;

- Работа с фокус върху създаването на запомнящи се събития в рамките на СМЛФ;

- Създаване на дългосрочна стратегия за развитието на СМЛФ;

- Работа в посока привличане на спонсори и партньори за провеждането на СМЛФ, заедно с фестивалния екип;

- Комуникация с участниците в СМЛФ преди, по време и след участието им в него;

- Изграждане на устойчиви контакти с институции и културни центрове в България и в чужбина, осигуряване на партньорски отношения и навременна комуникация с тях;

- Ръководене на бюджет на СМЛФ и стриктно следене за неговото изпълнение и отчитане;

- Сформиране и менажиране на фестивален екип;

- Съдействие на организатора Асоциация „Българска книга” и екипа на СМЛФ преди и по време на събитието, както и съдействие след него при изготвянето на необходимите отчети;

- Принос чрез цялостната дейност към популяризиране на организатора и на СМЛФ като ключово културно събитие.

 

Програмният директор на СМЛФ следва да:

 

- Има висше образование с хуманитарен профил;

- Владее отлично английски език – писмено и говоримо;

- Има участие в организиране и програмиране на културни събития;

- Има опит в културния сектор;

- Има отношение към литературата и е в крак с тенденциите и актуалните теми;

- Има дългосрочна визия и концепция, стратегическо мислене и внимание към детайла;

- Има отлични комуникационни умения и опит в ръководенето на екип;

- Отнася се уважително към крайните срокове;

- Не е обвързан с издателство към момента на кандидатстването.

 

За да кандидатствате за позицията:

 

Изпратете на имейл адрес office@abk.bg:

 

  • Своя актуална автобиография; 
  • Копие на диплома(и) за висше образование; 
  • Мотивационно писмо, в което да включите кратка Ваша концеция за провеждане на СМЛФ 2021, както и визия за посоката на развитие на Фестивала за следващите 5 години; 
  • Препоръки и/или други документи, доказващи опита в професионална ангажираност в културния сектор.

 

Ние предлагаме:

 

  • Дългосрочна ангажираност;
  • Мотивиращо възнаграждение;
  • Съдействие и споделяне на опит и контакти;
  • Гъвкавост при договарянето.

 

Краен срок за кандидатстване: 20.06.2021 г., 23:59:59 ч.

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за да ги поканим на събеседване.

x