АБК създаде каталог на книгите в България за помощ на библиотекарите във връзка със сесиите за финансова подкрепа на МК

06 - Юни - 2020

В края на миналата седмица Министерството на културата обяви първата конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ 2020 г.

 

Общата сума на конкурсната сесия е в размер на 1 млн. лева, а право на участие в конкурса имат Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, всички регионални и общински библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, съгласно правилата, утвърдени от министъра на културата. Културното министверсто подкрепя пълната стойност на проектните предложения, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 юни 2020 г.

 

В помощ на библиотеките и библиотечните служители Асоциация „Българска книга“ създаде каталог на книгите, които в момента са достъпни в България. Каталогът съдържа близо 15 000 заглавия.


С цел максимална представителност за издателския бранш у нас, в създаването на каталога участват над 130 издателства - както членове, така и нечленове на АБК. 

Пълния текст на обявата на първата конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ 2020 г. можете да прочетете на сайта на Министерство на културата тук
Прочетете и правилата и приложенията за кандидатстване тук.
x