Новият доклад на Испания за навиците за четене показва, че четящите са 68,5%

26 - Февруари - 2020

Новоизлезли данни за тенденциите в навиците за четене в Испания показват, че сред нечетящите „липсата на време” е сред най-често посочваните причини

 

В сутринта на 21-ви февруари, по време на презентацията на Федерацията на испанските книгоиздатели, беше представено проучването „Барометърът на навиците за четене”, което показва ръст във времето, отделяно за четене, до 8,2% повече, сравнено с това от 2010 година. До тук добре, но има ли лоша новина? „Липсата на време” продължава да бъде сред най-често посочваните причини, която нечетящите посочват – 49,1% от интервюираните.

 

В много от европейските пазари „навикът за четене” е добре дефинирана концепция, която е полезна в изграждането на представа как потребителите реагират на книжния бизнес. Годишният „барометър” на испанската Федерация анализира еволюцията именно на тези новини в рамките на държавата. Данните показват, че „Броят на читателите в Испания продължава да нараства”.

 

Анализът на доклада показва, че 49,1% от нечетящите интервюирани посочват „липсата на време” като причина – работа, учение, грижа за семейството, 29,4% казват, че не харесват четенето като занимание или не се интересуват от него, а 24,2% посочват, че предпочитат да прекарват свободното си време в други занимания.

 

Процентът на респондентите, които казват, че са чели книги през изминалата 2019 година, е 68,5% - с 1,3% повече в сравнение с миналогодишния доклад. От 2010 насам процентът е нараснал с 8,2% в полза на четящите. Притеснението на Федерацията на испанските книгоиздатели се корени в извода, че 31,5% от населението на Испания пада в групата на рядко или никога четящите. В същото време 32% четат всекидневно. Столицата Мадрид и околностите се обособяват като зоната, в която е концентриран най-голям брой от четящото население. Проучването засяга и темите с аудиокнигите. Според резултатите 3% от респондентите на 14-годишната възраст слушат аудиокниги. Тези, които са посочили, че четат аудиокниги поне веднъж седмично, са 1,3%.

 

Сред най-интересните части на проучването е дигиталното четене. Любопитно откритие е, че 29,1% от респондентите четат електронно, но в същото време електронни книги се свалят безплатно – само 0,8% отговарят, че безплатното сваляне е от библиотека или друг легитимен безплатен източник. Всъщност 54,7% заявяват, че най-честият начин за сдобиване с е-книги, е нелегалното сваляне, докато 35% от четящите електронно (които представляват 6,3% от всички четящи) казват, че плащат за сваляните електронни книги. Важно е да се отбележи, че 56,9% признават, че знаят, че свалените от тях книги са нелегални. Последното отхвърля концепцията за незнаещия потребител-пират, който не разбира, че извършва нелегално действие.

 

Както в много, ако не дори и в повечето пазари, така и в Испания жените се очертават като по-активни читатели от мъжете. Последното проучване показва, че те са 68,3%, а мъжете – 56%. Най-голямото разминаване между читатели жени и читатели мъже се наблюдава във възрастовата група 55-64 години, но интересното е, че след 65-годишна възраст и жените, и мъжете четат с почти еднакъв интензитет.

 

Възрастовата група в Испания с най-утвърдени навици за четене остава тази от 14 до 23 години. В осем от десет домакинства (83,6%) на децата под 6-годишна възраст им се чете на глас от родителите или настойниците им, показва проучването. 100% от децата между 10 и 14 години четат книги, както и 93,4% от младежите между 15 и 18 години. Последната възрастова група е и най-четящият сегмет от населението на статии в дигиталното пространство или дълги текстове в социалните медии. Според проучването всички тийнейджъри четат съдържание в дигиталните медии, а 19,7% четат електронни книги за удоволствие – за сравнение с 32,1% от възрастното население. 86,2% от децата между 10 и 14 години четат в свободното си време както за удоволствие, така и заради учението си. Цифрата пада до 79,9% за възрастовата група 15-18. Във всички случаи на четене при децата и юношите предпочитаната локация е у дома.

 

Още акценти от проучвнето, накратко:

 

  • Четенето както от младите, така и от възрастните респонденти се възприема като дейност, която „допринася за по-отворено и толерантно отношение” и е „вълнуваша и стимулираща активност, която помага за разбирането на света”
  • Проучването показва лек ръст в купувачите на книги – от 62,4% през 2018 до 62,6% през 2019
  • Също така има лек ръст в книгите, закупени от един читател – от 10,3 книги на човек годишно за 2019 до 11,5 за 2019
  • Продължава да се наблюдава положително отношение към библиотеките сред испанските читатели – 32% казват, че са посетили библиотека, традиционна или мобилна, през 2019 г.

 

 

* Резултатите от проучването са базирани на отговорите на 5 000 респондента

 

Източник: publishingperspectives.com

https://publishingperspectives.com/2020/02/spain-new-reading-habits-report-digital-reading-up-29-percent/


x