Издателска къща "Знаци"

Град
Бургас
Адрес:
ул. Елин Пелин 5
Пощ. код:
8000
Телефон(и):
35956/845521
Факс:
35956/845521
E-mail:
rumye@abv.bg
Уеб-Страница:

Описание:

Издателска къща „Знаци“ е създадена през 2006 г. в Бургас от Румяна Емануилиду. Изработва, издава и популяризира художествена литература и книги от областта на изкуството и изкуствознанието, литeратурата и литературознанието, краезнанието и други.


Защо „Знаци”?

Целият ни живот е свързан с това дали прочитаме знаците, които ни дават природата, историята, културата, литературата, поведението на хората, дали усещаме знаците по нашия път като едни значими опорни точки на познанието и дали ги следваме.

Защото знаците са това, което са оставили хората преди нас, но и това, което ще оставим ние след нас. Особено в тези дейности, които остават дълговечни – дейностите в духовната област, каквито са и книгите. От нас зависи какво ще прочетат чрез нашите мисли, вълнения, опит човешки, морал, култура, поведение. Всичко оставя знаци и това е уникално и вълнуващо.

Целият живот е едно движение, път, а знаците са продължителната семиотика на това движение.
x