Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Град
София
Адрес:
кв. Лозенец, ул. "Златовръх" 30
Пощ. код:
1164
Телефон(и):
02 8161 417
E-mail:
pr@unipress.bg
Уеб-Страница:

Описание:

Създадено през 1986 г., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ е специализирано издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници с трайно място в националната ни книжовна култура.
Издателската дейност обхваща целия спектър на знанието – езикознание, литературознание, философия, история, социология, психология, право, икономика, журналистика, математика и информатика, физика, химия, биология, геология и география и др.
Университетско издателство и печатница осигурява висококачествена редакция и предпечатна подготовка на проектите, както и отлично полиграфическо изпълнение.
x