Как да превърнем Pinterest в средство за масово разпространение за библиотекарите?

20 - Юни - 2014

Как да превърнем Pinterest в средство за масово разпространение за библиотекарите

От Луис Гозалес

В Испания има 8 835 библиотеки, в които в момента работят повече от 20 700 библиотекари (източник: Национален статистически институт). По време на срещи и конференции молитвата сред библиотекарите е нуждата от по-добри електронни умения и по-конкретно умения за електронен маркетинг за техните колекции и услуги. Pinterest е наистина „нещо ново“ за повечето от тях.

Библиотекарите в Испания се интересуват от Pinterest като среда за разпространение на техните колекции и новозакупени книги, но също така за споделяне на снимки за четенето и книгите, за организиране на съдържание и за други цели. Основната цел е да се покаже работата на библиотекарите и да се изградят връзки с хора, които обичат книгите и четенето като цяло.

Испанските библиотеки се интересуват и от други социални мрежи, както е показано в професионалната библиография. Няма надеждни и пълни данни за броя на библиотеките, присъстващи в социалните медии, но се предполага, че Facebook е най-използваната, следвана от Twitter.

Интересът към Pinterest е неоспорим, както се вижда от блогове, дискусионни списъци, група във Facebook, уебинари и други професионални форуми, но също и от големия и нарастващ  брой библиотеки от испаноговорящи страни в Pinterest, повече от 400, когато търсим по ключова дума ‘Biblioteca’.

Как да превърнем Pinterest в средство за масово разпространение за библиотекарите? Какви са възможностите на дигиталния маркетинг за подпомагане на работата и засилване на ролята на библиотекарите? Електронна книга за Pinterest за библиотекари (*), електронната книга, която написах съвместно с Наталия Аройо, експерт по въвеждане на цифровите технологии в библиотеките, предлага едно виждане по тази тема. Според Наталия „в Pinterest има над 225 испански библиотеки. Тази общност е силно заинтересована от инструмента и го използва, главно за да разпространява новости, но също така и да популяризира наследствени активи като платформата за подбор на съдържание, както и за други цели. Някои библиотеки постигат безпрецедентен успех със своите последователи. Способността да установиш контакт с крайния потребител е това, което отличава Pinterest от другите социални мрежи и го прави уникален. Неговата способност да прави съдържанието популярно и да конфигурира свои собствени платформи насърчава връзките, основани на общи интереси.“

Тя разработва подробен наръчник в електронната книга, който дава възможност на библиотекарите да използват този инструмент, и посочва, че „оригиналността, водеща общността, и лидерството са качества, които една библиотека трябва да покаже, за да има успех в тази среда. Оригиналност на неговото съдържание, лидерство и водеща позиция сред общността, за да предлага области на съдържание, в които другите могат да участват. Ненапразно стените за сътрудничество са обща среда за библиотекарите с най-висок брой последователи в Pinterest“.

Мисля, че библиотекарите имат възможността да бъдат лидери в новата рамка, която се концентрира около съдържанието: цялата картина е съставена от променливи като възприемчивост, гъвкавост и способност да се адаптираш – в този случай от името на библиотеките. Тези елементи осигуряват практика, която има жизнена роля в наши дни. Библиотеките са области, в които насоките като описаните по-горе могат да се развият и да се свържат с етиката на услугите на библиотеките. Моят фокус се дължи на виждането за работата на библиотеките като мрежа за услуги, система, в която услугите са свързани по примамлив и обогатяващ начин за читателите, които също участват в създаването на стойността на тази практика.

Видеоклип

В клипа по-горе библиотекар, който е и експерт по използването на Pinterest, като Хосе Игнасио Гайего от библиотеката на Университета Politécnica в Мадрид (UPM) подчертава на лекотата да се поддържат профили в Pinterest като едно от предимствата пред другите инструменти и се надява, че в близко бъдеще той ще предложи повече данни, разкриващи въздействието от действията на библиотеките.

По време на едно от своите действия Гайего обяснява, че те са следвани също и от образователни специалисти, тъй като библиотеката се опитва да работи по това, което тя нарича „хоризонтални компетенции – всички онези аспекти, които не са пряко свързани с нашето обучение, а с това, към което една нормална библиотека се стреми да допринесе, всички неща, които ние преподаваме в университета: въпроси за обучението, цифровизацията, преподаването, ученето…“.

Профилът на библиотеката на UPM в Pinterest е следван от библиотеки и библиотекари от Испания, но също и от страни като Япония, САЩ и Австралия. Според Гайего част от неговото влияние е резултат от гъвкавостта на Pinterest и от факта, че най-силната страна на социалната мрежа е имиджът, което дава възможност на „хора, които дори не знаят кои сме ние, но виждат как организираме ресурсите си, да се заинтересоват и да ни последват“.

За Гайего една от сферите, в които Pinterest трябва да подобри представянето си, а той вярва, че платформата ще го направи, е оскъдността на данните. „Получаваме малко обратна информация за нашето собствено поведение в Pinterest. За нас, за дадена библиотека, е много важно“ казва той, „да сме наясно с влиянието, което имаме. Защото въпреки че не искаме да продаваме нищо, искаме да сме сигурни чрез данните в това, в което участваме“.

Той показва ентусиазъм, „защото оказваме голямо въздействие. Следват ни хора от Япония, САЩ и Австралия, последователи, хора, които харесват и използват нашите ресурси. Това не ни се бе случвало в социална мрежа. Другите социални мрежи са по-ограничени“ уверява той, „във Facebook ни следват хора, които имат повече общи неща с нас и които са ни по-близки.“

x