TISP насърчава членовете си да кандидатстват за финансиране от ЕС

24 - Януари - 2014

Финансираната от ЕС мрежа TISP насърчава членовете си да кандидатстват за финансиране от ЕС

 

Брюксел, 18 декември 2013 г. – Финансираната от ЕС мрежа TISP (Технологии и иновации за интелигентна издателска дейност) се стреми да установи контакт с издателския и технологичния сектор и насърчава членовете си да кандидатстват за финансиране от ЕС. Федерацията на европейските издатели е един от партньорите на мрежата, както и Италианската асоциация на издателите (АІЕ). Директорът й, Пиеро Атанасио, описва TISP: „За онези с недостатъчно опит с финансиране от ЕС, мрежата TISP е платформа, на която различни компании от двата сектора могат да се срещнат и да намерят информация относно програмите.” Съществуват редица схеми за финансиране и те са достъпни за представителите на ИКТ и на издателския сектор. „Насърчаваме издателствата да кандидатстват по програмите на ЕС”, казва Ан Бергман-Тахон от Федерацията на европейските издатели (FEP). Джон Хигинс, главен изпълнителен директор на Digital Europe, подчертава: „Връзката между ИКТ и издателската дейност трябва да се подсили, а финансирането от ЕС може да спомогне за това.”

 

Първите покани за участие бяха публикувани от Европейската комисия миналата седмица, а първите срокове за кандидатстване са в началото на пролетта на 2014 г. Всички програми на ЕС обещават опростен процес на кандидатстване, с което да се намали времето за отпускане на безвъзмездна помощ за проектите. Също така има и по-опростени методи за изчисляване на размера на съфинансиране от ЕС, който варира от 50 до 100 процента от бюджета на проекта. Новите програми, финансирани от ЕС, се планира да се изпълняват в периода 2014 – 2020 г., като изрично се подчертава необходимостта от иновации и сътрудничество. Холгар Воланд, заместник-председател, отговарящ за творческите сектори към Панаира на книгата във Франкфурт, казва: „Следващите седем години ще са от решаващо значение за сътрудничеството между ИКТ и издателската дейност на европейско ниво. Огромен е апетитът за иновации в издателската дейност, а това може да се постигне съвместно с технологичния сектор. До 2020 г. лицето на издателския сектор ще се е променило – от нас зависи как ще изваем тази промяна сега.”

 

Три са програмите, които си заслужава да споменем за партньорите на TISP: Хоризонт2020, Творческа Европа и COSME – за Конкурентноспособността на предприятията и малките и средни предприятия. Повече информация относно тези програми се съдържа в приложението към настоящото прес съобщение.

 

Мрежата TISP е европейски проект, финансиран от Европейската комисия. Той насърчава взаимодействието между европейските компании в издателския и технологичния сектор (ИКТ), с цел да се подпомогне създаването на нови партньорства и бизнес модели, като същевременно се стимулира осъвременяване на политиките на национално и европейско ниво. Проектът се управлява съвместно от Digital Europe (DE) и Федерацията на европейските издатели (FEP) – съответно, европейските организации-шапки за ИКТ и издателска дейност – и ще се изпълнява от 2013 до 2015 г. Мрежата TISP се координира от Италианската асоциация на издателите (АІЕ) и има 25 члена от 12 държави (Белгия, България, Германия, Унгария, Италия, Литва, Холандия, Полша, Румъния, Словения, Испания, Великобритания).

 

За контакт с мрежата TISP:

Мария Лой, Италианска асоциация на издателите (АІЕ): maria.loi@aie.it

Енрико Турин, Федерация на европейските издатели (FEP): eturrin@fep-fee.eu

Патрис Шазеранд, Digital Europe (DE): Patrice.chazerand@digitaleurope.org

Нина Клайн, Панаир на книгата, Франкфурт: klein@book-fair.com

 

FEP-FEE Федерация на европейските издатели

Ул. Монтоайе 31, пощенска кутия 8 – Брюксел 1000

Тел. 32 2 770 11 10; факс: 32 2 771 20 71; info@fep-fee.eu

x