Първа среща на партньорите по проекта TISP

24 - Юли - 2013

Първа среща на партньорите по проекта TISP

Милано, 19 юни 2013 г.

 

Задачи на срещата: 

 • определяне на теми за обсъждане за 2013 г. и началото на 2014 г.;
 • съставяне на календар със събития (поне 4 събития на година), които TISP да организира, към които да се присъедини или които ще бъдат от интерес за темите на проекта;
 • очертаване на идеята за вида и съдържанието на крайния продукт на проекта – “smart book”;
 • определяне на комуникационна стратегия на TISP.

 

Резултати от срещата: 

 • Основни теми, интересни за проекта (могат да бъдат допълвани): 

-       Нови бизнес модели и генериране на печалба

-       Издаване на учебна литература

-       Технологични стандарти и операционна съвместимост

-       Иновации, с отправна точка читателя

-       Еволюция на  интерактивния дизайн и иновативни потребителски интерфейси

-       Social reading

-       Електронна търговия и дистрибуция на електронни книги

-       Е- умения на книгоиздателите

-       Детско книгоиздаване

-       Иновации в управлението на правата (DRM)

-       Big Data

-       Достъпност

-       Self-publishing

-       Gamification („въвличане на потребителя“)

-       Конкурентни и пробивни технологии

-       Новата роля на библиотеките и библиотекарите

-       Cloud базирани решения

-       Финансиране на иновациите

 

 • Календар на възможни събития на TISP – такива, на които да се презентира TISP или събития, занимаващи се с темите, вълнуващи TISP (есента на 2013 г. и пролетта на 2014 г.): 

 

-          2013 г.

Събитие

Дата/Място

Сфера

EDITECH 

20 юни/Милано 

Книгоиздаване

LIBER 

2-4 окт./Мадрид 

Книгоиздаване

Frankfurt Book Fair, Contect Conference

8 окт./Франкфурт

Книгоиздаване

ICT Event

6-8 ноем./Вилнюс

ICT

iMinds

5 дек./ Брюксел

ICT

DE workshops

?/ Брюксел

ICT

 

-          2014 г.

Събитие

Дата/Място

Сфера

CEBIT

10-14 март/Хановер

ICT

FICOD

? май/Мадрид

ICT

Sight City

14-16 март/Франкфурт

ICT

Bologna Children Book Fair

23-27 март/Болоня

Книгоиздаване

London Bookfair: Digital Minds

7 апр./ Лондон

Книгоиздаване

 

 • Опорни точки за създаване на smart book:
 1. Smart book ще бъде уеб сайт със “smart”компоненти. Основно ще бъде ресурс от информация, предназначен за книгоиздатели, ICT компании и заинтересовани трети страни.
 2. Основни компоненти (допускат се предложения):

-          Централизирана база данни със силно фрагментирано съдържание;

-          Възможност за обмен на информация със сайтовете на партньорите и групата на TISP в Linked-in (RSS);

-          Връзка с twitter;

-          Атрактивно оформление и съдържание;

-          Съдържание на английски език с евентуална възможност (в бъдеще) за превод на всички езици на проекта, който ще се осъществява от партньорите.

 1. Технически характеристики (допускат се предложения):

-          Open source – „отворен код“;

-          Съдържание, обогатено с много ключови думи за по-ефективно търсене;

-          Search Engine Optimization – лесно намиране на съдържанието в Гугъл;

-          Предвидена възможност за RSS експорт и друг xml формат;

-          Система за управление на съдържанието на сайта: Drupal (допускат се и други предложения за CSM)

 1. Съдържание (допускат се предложения) :

-          Съдържание по теми;

-          Новини;

-          Информация за събития;

-          Линкове към външни източници на информация;

-          Научни статии;

-          Проучвания;

-          Презентации;

-          Проблеми, търсещи решение;

-          Най-важната част от smart book са примерите от практиката: истории за бизнес успехи и провали, описани в последователността - проблем, предложение за решение и резултат от взетото решение;

-          Профили на фирмите (издатели и ICT), които са споменати в описаните примери.

 1. Проблеми при изграждането и управлението на smart book:

-          Постигане на регулярни посещения на сайта;

-          Убеждаване на фирмите да споделят личния си опит – успехите си и провалите си в колаборацията между книгоиздаване и дигитални технологии;

-          Съдържанието трябва да е динамично и интересно (не само текст, а и аудио, видео и т.н);

-          Сайтът се нуждае от администриране;

-          Уточняване на цената на сайта, кой да го изгражда и до колко са приложими гореспоменатите предложения.

-           

 • Комуникационна стратегия на TISP:

Съдържание на информацията, събирана за проекта:

-          основно реални примери от практиката (business cases), успешни или не;

-          доклади;

-          студии;

-          обратна връзка от събития, на които са се обсъждали теми, важни за TISP;

-          идентифициране на потенциални заинтересовани страни в проекта (отделни личности или компании), които биха могли да допринесат за целите на проекта, например ICT компании, които работят с издателства или ICT експерти, които работят в книгоиздателския бранш.

Цел на събраното по проекта съдържание е да:

-          информира ICT компаниите, какви технологии използва книгоиздателската индустрия;

-          информира книгоиздателите, какви решения могат да предложат ICT компаниите;

-          информира двата сектора за нуждите и потребностите на потребителите.

Нива на комуникация:

 1. Комуникация между партньорите – чрез Basecamp, където партньорите информират относно събития, предлагат теми и предоставят съдържание за smart book;
 2. Комуникация чрез вътрешните мрежи на партньорите – разпространение на информацията чрез собствените комуникационни канали – интернет страница, бюлетин;
 3. Комуникация с обществеността като цяло – страни, заинтересовани от темите, с които се занимава TISP; (Създаване на Linked-in група)
 4. Съставяне на препоръки, които ще бъдат оформени от FEP и DE на база информацията, събрана в smart book. Препоръките ще бъдат резултат от консенсус между FEP, DE и консорциума от партньори.
x