Международна конференция за колективно управление на репрографски права: Collective Management in the Text and Image Sector

21 - Май - 2016

Международната федерация на организациите за репрографски права IFRRO  в партньорство с „РЕПРО БГ“  и Асоциация „Българска книга“,  организира конференция, която ще се проведе на  26 май 2016 г. в Националния дворец на културата, зала 7, етаж  5.

Основна тема на конференцията е колективното управление на репрографски права:

Collective Management in the Text and Image Sector 

Тази тема ще бъде дискутирана в контекста на разбирането за авторското право като фундаментално  човешко право, намиращо се в основата на цялата човешка култура и културно многообразие, на творческия сектор и авторско-правните индустрии като двигател за икономически растеж и просперитет. Специално внимание ще бъде отделено на националните законови рамки и европейските норми, регулиращи отношенията по повод  авторското право и интелектуалната собственост.

Работни езици на конференцията ще бъдат български и английски.

В конференцията ще вземат участие представители на организациите за управление на репрографски права от Норвегия, Белгия, САЩ, Австрия, Русия, Хърватия, Ирландия, Полша, Словения, Азербайджан, Литва, Гърция и други.

Очакваме със специално внимание доклада на г-н Димитър Ганчев, директор на направление „Творчески индустрии“ в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

От българска страна участие в конференцията са заявили участие и представители на други организации за колективно управление на права – „МУЗИКАУТОР“ и „КОПИ БГ“. Несъмнено, ние оценявами това като изключително важна подкрепа за „РЕПРО БГ“ и усилията ни да променим законовата рамка по отношение на репрографските права в България.


Дневен ред на конференцията

x