Проектът TISP: Препоръки за политики и практики (Технологии и иновации за интелигентна издателска дейност)

07 - Март - 2016

Основната цел на тези препоръки за политики и практики е да снабдят Европейската комисия с предложения за подкрепа на сътрудничеството между издателската индустрия и ИКТ сектора (информационни и комуникационни технологии) на ниво ЕС, за да се създаде здравословен европейски пазар за иновативно съдържание и технологични решения, предполагащи конкуренция в една по-малко или повече глобална среда; няколко от препоръките визират политици на национално ниво.

Препоръките са резултат от задълбочен диалог между общностите на книгоиздателите и доставчиците на ИКТ и черпят вдъхновение от по-широки дискусии, проведени в рамките на TISP събития, бизнес казуси, събрани в рамките на проекта, както и от опита и наблюденията на партньорите по проекта; няколко външни експерти в областта на електронното книгоиздаване също взеха участие.

Документът е структуриран на три нива: на първото, най-високо ниво има общи препоръки; последвани от редица препоръки за разнообразни хоризонтални политики, включително улесняване на достъпа до научни изследвания; на третото ниво са представени конкретни области, в които възможностите за подкрепа на научни изследвания могат да представляват интерес за книжния сектор. Следователно второто и третото ниво са по-практични и конкретни; в действителност предложения за възможни проекти или инструменти и примери за добри практики са пръснати из целия документ.

Докато встъпителната част от първото издание на препоръките остава същата, настоящото издание е усъвършенствана версия и предлага значително обогатяване на документа (с по-добре фокусирани приоритети, казуси и повече конкретни предложения и примери за най-добри практики).

Препоръките можете да откриете тук.

x