Какво следва в бъдещето на издателската дейност? 11 най-актуални тенденции от Digital Book World

25 - Февруари - 2015

Бялата книга на Тад МакИлрой за ключовите възможности за иновации в книгоиздаването

 

От Анна Лионети

 

Анализаторът на електронната издателска дейност Тад МакИлрой наскоро публикува изследването „11 най-актуални тенденции и възможности в издаването на електронни книги“, поръчано от Digital Book World, в което представя анализ на настоящите тенденции и изказва някои ключови предвиждания за възможностите пред издателите да следват технологичните иновации и променящите се правила на отрасъла.

МакИлрой тръгва от три преломни цикъла, които са повлияли на издателската индустрия през последните три десетилетия: през 80-те години настолният печат (desktop publishing) намалява производствените разходи, премахва бариерите за навлизане на пазара и отваря пътя пред първите самостоятелни издатели; през средата на 90-те разпространението на Интернет и световната мрежа променят начина, по който се рекламират и продават продуктите, като дават възможност за увеличаващ се растеж на Amazon като нов играч; и накрая, през 2007 г. пускането на първото устройство Kindle на Amazon бележи раждането на масовата търговия с електронни книги, все още еволюиращи и борещи се с традиционния бизнес модел на книгоиздаване.

Споменавайки за преломен момент, първата от единадесетте теми, посочени в бялата книга, подсказва, че индустрията на съдържанието е узряла за иновации, като книжният сектор не е изключение; но докато издателите продължават да се придържат към съществуващите бизнес правила, без да поемат известни рискове, ще бъде трудно да придобият конкурентни предимства пред другите играчи. В този контекст стартиращите предприятия се разглеждат като творчески източници за създаване на иновации по отношение на технологиите и модела на приходите.

Междувременно електронните книги разкриват нова и по-голяма публика: въпреки
„хибридния печатен и цифров свят“ издателите трябва да се възползват от случая, за да достигнат до възможно най-голяма публика чрез продажби на електронни книги, които ще нарастват като обем и стойност.

Въпреки че „все още има повече въпроси отколкото отговори“, сред ценните теми, които трябва да се вземат предвид, разрастването на ИТ инфраструктурата, по-специално за анализ на данни, вероятно е едно от най-големите предизвикателства. Всъщност няма съмнение, че Големите данни (Big Data) и анализът на данни ще играят ключова роля в (пре)формулирането на бизнес стратегията чрез подобряване на анализа на нагласите и маркетинга в социалните медии и допълване избора на редакторски заглавия с данни, получени от каналите за общуване. Благодарение на използването на технологии и услуги за обработка на естествения език като Next Big Book, която е една от многото, издателите могат да се възползват от семантичния анализ на обратната връзка от клиентите, който може да спомогне за коригиране на редакторския план и получаване на истинска търговска стойност от всяка публикация.

Сред техническите умения, необходими за подобряване на дейността, способността за адаптиране на всяка публикация към наличните устройства на пазара е решаваща за постигане на целта: тъй като клиентите използват голямо разнообразие от мобилни платформи и софтуер за четене (Amazon, Apple, Kobo; електронни четци, таблети, смартфони и др.), издателите трябва да оптимизират съдържанието си, независимо от системата за възпроизвеждане.

Преминавайки към темата за образователната екосистема, виждаме сложен сценарий, при който си взаимодействат много фактори: от необходимостта да се изпълнят указанията на институциите през по-бавната дигитализация на издателския процес спрямо останалите сектори до търсенето на най-добрия баланс между висококачествени продукти и достъпни цени за студентите, „възможностите на пазара на образователни технологии“, твърди МакИлрой „са пропорционални на нивото на риска“.

С разширяването на обхвата на четенето си струва да се напомни важността на създаването на силна читателска общност: ако от една страна използването на Интернет и социалните платформи улеснява дискусията между почитателите и независими инициативи като фенфикшън, от друга страна издателите трябва да подновят диалога с читателите чрез общности, фенфикшън групи, социални медии, литературни прегледи и системи за препоръчване (като Goodreads), за да достигнат до своите читатели, да разберат какво точно очакват те от предлагането на издателската индустрия и най-накрая да ги ангажират.

Последната тема касае критичния въпрос за партньорството и сътрудничеството в отрасъла. Автори, издатели, снабдители, търговци на дребно, доставчици и др. трябва да се държат като партньори в управлението на веригата на доставките, а не като независими участници в търговския процес: ако се следва примерът на IDPF и EDItEUR, има възможност няколко общности с определени интереси да споделят знания и да развият общи услуги, от които може да се възползва цялата верига на стойността и да се премине отвъд традиционната логика на пазарната конкуренция.

Стегнатият и цялостен преглед на МакИлрой е добра отправна точка за осмисляне и планиране на нови стратегии за съобразяване с променящите се правила на книжната индустрия: съвети за възможно развитие и други теми, които изследват някои обещаващи възможности за бъдещето на издателската дейност, са представени подробно в пълния доклад, изнесен на конференцията Digital Book World 2015 и наличен тук.

x