Награда на АБК „Златен лъв” 2014

30 - Септември - 2014

Уважаеми колеги,

 

Най-учтиво Ви каним да вземете участие с Ваши издания в конкурса за наградата на АБК „Златен лъв”.

 

Наградата „Златен лъв” на Асоциация „Българска книга” се присъжда в 2 категории:

 

1. Награда за най-добър издателски проект - "Златен лъв"

 

Наградата "Златен лъв" се присъжда от жури за книга или поредица от книги с оригинален замисъл или с приносен характер за българската култура, които се отличават с добро полиграфическо изпълнение. В състава на журито влизат представители на професионалните организации в бранша - Съюз на художниците, Съюз на преводачите, Съюзи на писателите, литературни критици, полиграфисти.

Необходимо е книгите, които ще предложите,  да бъдат изцяло реализирани в България в периода от декември 2013 г. до ноември 2014 г.

 

Попълнените формуляри, както и електронен вариант (pdf) на изданието, което номинирате трябва да се изпратят по електронна поща на адрес: office@abk.bg, не по-късно от 31 октомври 2014 г. В същия срок в офиса на АБК на бул. Витоша 64, ет. 2, ап. 4 трябва да изпратите 2 броя от изданието, което номинирате.


2. Награда за издателски проект с най-голяма обществена значимост 

 

Наградата се присъжда за книга или поредица от книги, които разглеждат важни за обществото проблеми и са предизвикали широк обществен и медиен интерес. В номинирането и определянето на наградата участват журналисти, които отразяват книжния сектор.

 

             

 

УС на Асоциация „Българска книга” Ви пожелава успех в конкурса!

Формуляр за участие

x