TISP публикува първи насоки за насърчаване на иновациите в книгоиздателската и ИКТ индустрията

25 - Юли - 2014

Европейската мрежа TISP[1], събираща 25 организации от 12 европейски страни и управлявана от Италианската издателска асоциация, публикува препоръки за промяна на политиките спрямо книгоиздателския и ИТ сектора в страните от ЕС. Мрежата за пръв път дава обща основа на двете сфери, а призивът й е за  насърчаване и подкрепа на иновациите.

Документът е изготвен от две европейски представителства – на издателската индустрия (FEP) и на ИКТ индустрията (DIGITALEUROPE), и е достъпен на адрес: www.smartbook-tisp.eu. Той съдържа общата позиция на двете страни относно същинските действия, необходими за подкрепа на иновациите, като предоставените оперативни насоки за ресорните политики се основават на нуждите на компаниите от двата сектора.

Препоръките са адресирани до държавниците, работещи за осигуряване на безпроблемно развитие на съответните пазари и удовлетворение на потребителите. Апелира се за финансиране на проекти, разработвани в двата сектора, и за повече публични инвестиции, включително в проучвания и в дейности за развитие.

Препоръките произхождат от проведен диалог между общностите на книгоиздателите и ИТ компаниите и са вдъхновени от реални казуси, от широки дискусии, проведени по време на TISP събития, и не на последно място – от впечатленията и опита на партньорите по проекта.

  Предложенията обхващат теми като: 
 - насърчаване на сътрудничеството и опознаване между ИКТ и издателския сектор с цел развитие на дигитализацията;

 - улесняване достъпа до финансиране на допълнителни дейности;

 - разширяване възможностите за достъп до книги на хора с увредено зрение;

 - поощряване на интегрираните ИКТ и издателски решения, насочени към удовлетворяване на търговските нужди, улесняване търсенето на книги онлайн и създаване на все повече атрактивни продукти.

 

Ето и коментарите на водещите координатори.

 

 Pierre Dutilleul, президент на FEP:

„Книгоиздателите са ангажирани да насърчават иновациите в сектора и да приемат дигиталните промени с цел да осигурят на читателите си нови вълнуващи услуги и продукти. Целта на нашите препоръки е да създаде условия, предразполагащи към пълно оползотворяване на потенциала от интеграцията на ИКТ в книгоиздаването.”

 

John Higgins, главен директор на DIGITALEUROPE

 „Дигиталната индустрия в Европа оценява стъпките, направени от европейските книгоиздатели с оглед извличане на максимума от водещите информационни и комуникационни технологии. Щастливи сме, че TISP осигурява идеална комбинация за взаимно обогатяване на двете страни и така ни позволява да посрещнем с готовност бързо променящите се нужди на нашите потребители.”

 

Marco Polilo, президент на Италианската издателска асоциация и координатор на проекта TISP

 „Препоръките на TISP осигуряват реалистично ръководство за европейските политици и са важно следствие от диалога между две индустрии, обединени от общи нужди. Показателно е, че именно проект, координиран от италианска организация във време на италианско президентство в ЕС, вдъхновява такава общоевропейска декларация.”[1] Technology and Innovation for Smart Publishing (TISP), в превод: Технологии и иновации за интелигентна издателска дейност

x