Какво е TISP?

24 - Юли - 2013

ПРОЕКТ TISP 2013-2016

 

Какво е TISP? 

 

TISP (Technology and Innovation for Smart Publishing) е европейски проект, координиран от Италианската асоциация на книгоиздателите, в който участват общо 25 партньора от 12 европейски държави, сред които и Асоциация „Българска книга“.

Проектът TISP цели създаването на платформа за обмен на идеи и опит между два сектора – книгоиздаване и информационни технологии. Целта е насърчаване сътрудничество между тях, обмен на експертни мнения в двете области и построяване на пътя на книгоиздаването към технологиите и иновациите. TISP e резултат от сливането на две вече съществуващи мрежи, поддържани от европейските федерации на издателската и ICT (Information and communications technology) индустрията, които са ключови партньори в настоящия проект.

Грантът по проекта е 24 000 евро, а продължителността е 36 месеца – от 1 януари 2013 г. до 1 януари 2016.

 

Партньори по проекта: 

 

2 представителни организации

(FEP и DigitalEurope)

 

3 международни книжни изложения (Франкфуртски панаир на книгата, Лондонски панаир на книгата, Панаир на детската книга-Болоня)

 

4 академични и културни институции  

(IMinds; Fundacion German Sanchez Ruiperez; Университет „Йоханес Гутенберг“, Майнц; Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

 

6 представители на ICT индустрията (ANITEC; mEDRA S.R.L.; Asociatia Producatorilor si istrubuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor; Asociacija INFOBALT; Asociacion Multisectoral de Empresas de la Electronica, las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales; Informatikaii taVkozlesi es Elektronikai Vallalkozasok Szovetsege)

 

10 представители на книгоиздателската индустрия

 (Associazione Italiana Editori;  Сдружение Асоциация Българска книга; Federacion de Gremios de Editores de Espana; The Publishers Association LBG; Lietuvos Leideju Asociacija; Boek.be; BubokPublishing SL; Marketing und Verlagsservice des Buchhandels; Polska Izba Ksiazki Izba Gospodarcza; Gospodarska Zbornica Slovenije)

 

 

Идея: 

 

Преодоляване на пропастта между книгоиздателския сектор и ICT индустрията, като се осигури достъп на книгоиздаването до новите технологии, необходими за развитието на бранша и се насърчат иновациите и разработването на съвременни бизнес модели.

 

Цели: 

 

  • Насърчаване на бизнес иновациите в двата сектора чрез споделяне на експертни знания, анализ на пазарни трендове и боравене с реални примери от бизнеса;
  • Подпомагане на иновации в политическите нагласи на национално и европейско равнище, чрез осигуряване на политически препоръки, разработени съвместно от двете страни.

 

Задачи: 

 

  • организиране на събития, срещи, семинари, където да се срещат участниците в проекта и да обсъждат различни, предварително зададени теми;
  • създаване на уеб базирана информационна платформа „smart book“, в която ще се събират материали и ще се осъществява комуникация между двете бизнес сфери, насърчавайки фирмите да разработват нови бизнес модели;
  • съставяне на списък от препоръки за политики в подкрепа на иновациите в дигиталното книгоиздаване, от една страна, и възприемането на ICT в книгоиздаването, от друга. Препоръките трябва да представляват конкретни предложения, отправени към Европейската комисия, за сферите, които да бъдат включени във финансирането по стратегията Хоризонт 2020 за проучвания и иновации.

 

Резултати от проекта: 

-          изпълнение на планираните дейности;

-          създаване на smart book;

-          списък с препоръки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x