Среща-семинар на членовете на Асоциация "Българска книга"

11 - Ноември - 2013

На 8, 9 и 10 ноември 2013 г. се проведе есенната среща  - семинар на членовете на Асоциация „Българска книга“.

Тази година участваха  лектори от Министерство на културата, посолството на Кралство Норвегия, Центъра за развитие на човешките ресурси към МОН. На срещата присъства и зам.-министъра на културата Васил Василев. Основните теми, които поставиха членовете на АБК пред министерство на културата бяха: Развитие на библиотеките: Обновяване на библиотечните фондове – заложени средства за 2014 г и принципи на финансирането; Стандарт за библиотечно обслужване – причини за забавянето, концепция и срок за приемането му; Представяне на българската книга в чужбина – международни панаири на книгата; програми за подпомагане на български автори в чужбина; Редуциране на ДДС-ставката върху книгите; Програми за насърчаване на четенето.

 

Програма

 

Презентация - EEA Grants - Програма "Културно наследство и съвременни изкуства"

Презентация - Норвежки програми за финансиране на преводна литература и културни събития

Презентация - Проект "Технологии и иновации за интелигентно книгоиздаване"

Презентация - Комуникационна стратегия на АБК

Презентация - Програма "Erasmus+"

Презентация - Програма "Коменски"

Презентация - Програма "Леонардо да Винчи"

x